Home      History      Standard      Our Dogs      Upcoming Litters      Contact Us      Links

 

   Links

 

Boerboel Organizations:
 
SABBS - http://sabbs.org
Boerboel International - http://www.boerboelinternational.com
 
 
Other Useful Links:
 
Online Boerboel Pedigree Database - http://molosserdeboeren.net/pedigree/modules/animal
Pedigree of the Boerboels - http://www.boerboels.com/pedigree/pedigree.php

 

 


Copyright 2010 Veiligplek Boerboels All Rights Reserved

webmaster: Veiligplek Boerboels